Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest Drobna Ratka?

To flagowy produkt opracowany przez Mercury Financial S.A. – innowacyjną firmę pożyczkową. W rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000538. Mamy doświadczenie i obsługujemy wielu klientów, dlatego możemy zaoferować najwyższe standardy finansowania. Naszą ambicją jest stworzenie wygodnego systemu finansowania ubezpieczeń. To właśnie dlatego stworzyliśmy produkt, który zawiera w sobie najlepsze cechy pożyczki zapewniając jednocześnie minimum formalności podczas jej uzyskania. Proces wymaga minimalnego zaangażowania, jest transparentny i oparty na najnowszych technologiach. Oferujemy pożyczki na finansowanie ubezpieczeń OC na niespotykanie, w tej kategorii, korzystnych warunkach cenowych!

2. Kto może skorzystać z oferty Drobnej Ratki?

Oferta Drobnej Ratki stworzona przez Mercury Financial S.A. skierowana jest dla osób: 

  1. W wieku 18-78 lat; 
  2. Posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. Będących konsumentami w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
  4. Będących obywatelami Polski z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Posiadających zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia pożyczki;
  6. Które uzyskały pozytywną ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy lub pośrednikowi kredytowemu przez Pożyczkobiorcę oraz innych źródeł informacji takich jak dane pozyskane z Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru Długów oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy lub pośrednika, które może wykorzystać Pożyczkodawca w celu dokonania oceny zdolności kredytowej;
  7. Które chcą wykupić ubezpieczenie OC. 

Nasi klienci, to ludzie, którzy cenią swój czas i pieniądze, a jednocześnie szukają prostych i przejrzystych rozwiązań finansowych. Drobna Ratka to przede wszystkim nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące najnowsze technologie, które pozwala zaoszczędzić czas i uprościć życie.

3. Jak uzyskam informacje o aktualnym oprocentowaniu?

Dokładne informacje o oprocentowaniu znajdziesz w umowie oraz w harmonogramie spłat, który jest załącznikiem do umowy. Wszystkie informacje dotyczące Twojej pożyczki w każdej chwili możesz otrzymać od naszego konsultanta. Wystarczy zadzwonić na: + 48 22 230 24 01 (koszt połączenia wg taryfy Twojego operatora).

4. Gdzie znajdę harmonogram spłat?

Pełny harmonogram spłat otrzymasz podczas podpisywania umowy o udzielenie pożyczki. Wyślemy go również na Twojego e-maila, jeśli zdecydujesz się nam go podać. Wszystkie informacje dotyczące Twojej pożyczki w każdej chwili możesz otrzymać od naszego konsultanta. Wystarczy zadzwonić na: + 48 22 230 24 01 (koszt połączenia wg taryfy Twojego operatora).

5. Co składa się na koszty pożyczki?

Wszystkie koszty kredytu dostępne są w formularzu informacyjnym, który otrzymasz podczas podpisania umowy. Wszystkie informacje dotyczące Twojej pożyczki w każdej chwili możesz otrzymać od naszego konsultanta. Wystarczy zadzwonić na: + 48 22 230 24 01 (koszt połączenia wg taryfy Twojego operatora).

6. Czy mam prawo odstąpić od zawartej umowy pożyczki?

Oczywiście! Masz prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy odstąpisz od umowy pożyczki lub umowy ubezpieczenia swojego samochodu, będziesz zobowiązany do zwrotu całej kwoty pożyczki oraz odsetek należnych za okres od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia do dnia złożenia przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od odstąpienia. 

7. Czy mogę odstąpić od umowy zawartej elektronicznie?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej elektronicznie bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. W takim przypadku pożyczkę trzeba spłacić od razu, wraz z kosztem odsetek za dni trwającej umowy. 

8. Kiedy muszę zacząć spłacać swoją pożyczkę?

Przy zawieraniu umowy otrzymasz Harmonogram Spłat Pożyczki z podanymi comiesięcznymi datami wpłat. Pieniądze wpłacasz na konto Mercury Financial S.A. podane w umowie oraz Harmonogramie Spłat Pożyczki. 

9. Co zrobić, gdy sprzedam samochód na ubezpieczenie którego wziąłem pożyczkę?

Pamiętaj, że w przypadku sprzedaży pojazdu powinieneś w dalszym ciągu spłacać pozostałe raty kredytu zgodnie z harmonogramem (sprzedaż pojazdu nie powoduje zamknięcia umowy kredytowej, raty kredytu nie przechodzą na nabywcę pojazdu).

10. Czy mogę spłacić pożyczkę wcześniej?

Oczywiście! W Drobnej Ratce zawsze masz raty pod kontrolą i możesz spłacić pożyczkę wcześniej. Nie pobieramy prowizji za wcześniejszą spłatę. Każdej spłaty możesz dokonać przelewając odpowiednią kwotę na konto podane w Twojej umowie. Jeśli chcesz potwierdzić aktualną kwotę do spłaty, skontaktuj się z naszą infolinią: + 48 22 230 24 01 (koszt połączenia wg taryfy Twojego operatora).

11. Co zrobić, jeśli nie mogę spłacić raty pożyczki w terminie?

Skontaktuj się z doradcą, dzwoniąc na naszą infolinię: + 48 22 230 24 01, z którym wspólnie ustalicie plan rozwiązania problemu.

12. Co to jest RRSO?

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, to całkowity koszt kredytu wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym. Oprócz oprocentowania uwzględnia ona wszelkie prowizje, ubezpieczenia oraz inne opłaty, które spłacane są w ratach miesięcznych.

13. Czy ktoś inny może dokonać spłat rat za mnie?

Jak najbardziej. Wpłata musi być dokonana na numer podany do spłat w Twojej umowie oraz Harmonogramie Spłat Pożyczki.

14. Co się stanie, jeśli przestanę spłacać raty?

Musisz mieć świadomość, że jeśli nie będziesz wywiązywał się z obowiązku spłaty rat podejmiemy czynności windykacyjne. Możemy też wypowiedzieć Ci umowę. Będzie się to wiązało z koniecznością spłaty całej kwoty pożyczki od razu. 

Jeżeli łączna wartość Twoich zobowiązań wynikających z Umowy, będzie przekraczać 200 zł, będa one przeterminowane co najmniej od 30 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Ci wezwania do zapłaty, będziemy mogli zamieścić informację o Tobie w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej oraz Krajowy Rejestr Długów.

15. Czy są dodatkowe koszty?

Nie! Klient, który spłaca na czas raty, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku opóźnienia w spłacie rat, naliczamy odsetki równe maksymalnym odsetkom ustawowym za opóźnienie. Poza tym, Klient ponosi dodatkowe opłaty za czynności upominające i windykacyjne. Tabela Opłat i Prowizji stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki na dzień 27-10-2021 r. przedstawia się następująco:.

Załącznik nr 2 Tabela opłat i prowizji.

L.P

Kwota

Tytułem czynności windykacyjnych

1.

Sporządzenie i wysłanie wypowiedzenia Umowy Pożyczki – list polecony *

7,00 zł

2.

Sporządzenie i wysłanie monitu o zaległej płatności – SMS

1 zł

3.

Sporządzenie i wysłanie monitu o zaległej płatności – list polecony *

7,00 zł

Tytułem innych czynności

4.

Sporządzenie aneksu do umowy

50 zł

5.

Sporządzenie ugody

50 zł

6.

Wydanie kopii dokumentów innych niż Umowa

50 zł

7.

Sporządzenie zaświadczenia

50 zł

*korespondencja listowna za pośrednictwem Poczty Polskiej prowadzona jest tylko Pożyczkobiorcami, którzy nie podali adresu email bądź podali błędny adres.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Skontaktuj się z nami.